0497-845368 info@stay-or-go.nl

 Mediation is universeel


Mediation is universeel, net zo als conflicten dat zijn. 
Maar hoe ontstaan conflicten? In de basis is het heel eenvoudig. 

Er is sprake van een conflict wanneer de ene partij zich gehinderd voelt bij het nastreven van zijn doel, door één of meerdere partijen. Conflicten ontstaan altijd in afhankelijkheidsrelaties. In bedrijven gaat het steeds om mensen of afdelingen die elkaar nodig hebben om hun eigen doel en het organisatiedoel te bereiken. Hoe meer men elkaar nodig heeft om doelen te bereiken, hoe groter de kans op het ontstaan van conflicten.

In een conflict ervaart iedere partij een gebeurtenis altijd vanuit zijn eigen, subjectieve standpunt. Conflicten gaan over tegenstellingen die objectief gezien niet per se bestaan, maar die mensen vanuit hun perspectief zo beleven. Een conflict is dus een subjectieve ervaring. 

Bij mediation gaat het erom dat partijen weer samen in gesprek komen over de belangen die aan het conflict ten grondslag liggen.
De mediator helpt partijen hierbij. De oplossing is de oplossing die partijen bedenken, ondersteund door de mediator.

Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediationdan ook groter dan bij een rechtszaak.

 

 

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

Wat doet een mediator

De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen en helpt u om samen te zoeken naar oplossingen die voor iedereen goed werken. De afspraken die u gezamenlijk maakt om het geschil op te lossen, worden door de mediator op papier gezet. Dat heet de slotovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Een mediator kan een juridische achtergrond hebben, maar dat hoeft niet. Soms is hij/zij afkomstig uit de overheid, de accountancy, het onderwijs of de gezondheidszorg. Een mediator kan de kwestie veel breder bekijken dan een rechter en ook ingaan op niet-juridische kanten. Zoals het verbeteren van de communicatie tussen u en de ander.

Wat als het niet lukt tot een oplossing te komen?

Lukt het helemaal niet om er via mediation uit te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter. Het kan natuurlijk ook zijn dat de kwestie voor een deel via mediation wordt opgelost, maar op een of meer onderdelen een beslissing van de rechter nodig is. Bijvoorbeeld over de verdeling van uw bezittingen, terwijl u binnen de mediation wel tot afspraken over de kinderen bent gekomen.

De gesprekken die tijdens de mediation zijn gevoerd blijven bij de juridische procedure buiten beschouwing, om u en de ander de ruimte te geven vrijuit te praten en open met elkaar te onderhandelen. Tijdens het laatste gesprek wordt afgesproken welke informatie en stukken mogen worden ingebracht bij de juridische procedure.

Aanpak

In grote lijnen volgt een mediation de volgende stappen:

 

 1. Intake en afspraken maken over de “spelregels”
 2. Het uitspreken van de standpunten en het probleem
 3. Verdiepen van het probleem
 4. Onderzoeken wat partijen willen voor de toekomst, wat zijn de drijfveren en welke doelen worden nagestreefd
 5. Welke opties zijn er om het probleem op te lossen?
 6. Onderhandelen over de opties
 7. Oplossing kiezen en vastleggen
 8. Afronding

Aanpak

In grote lijnen volgt een mediation de volgende stappen:

 

 1. Intake en afspraken maken over de “spelregels”
 2. Het uitspreken van de standpunten en het probleem
 3. Verdiepen van het probleem
 4. Onderzoeken wat partijen willen voor de toekomst, wat zijn de drijfveren en welke doelen worden nagestreefd
 5. Welke opties zijn er om het probleem op te lossen?
 6. Onderhandelen over de opties
 7. Oplossing kiezen en vastleggen
 8. Afronding

Diensten

Bij Stay or Go kunt u terecht voor:

 • (Echt)scheidingsmediation
 • Relatietherapie
 • Familie en buren mediation
 • Zakelijke mediation
 • Team mediation
 • Teamcoaching / teambuilding

 

Diensten

Bij Stay or Go kunt u terecht voor:

 • (Echt)scheidingsmediation
 • Relatietherapie
 • Familie en buren mediation
 • Zakelijke mediation
 • Team mediation
 • Teamcoaching / teambuilding

Tarieven

Stay-or-go hanteert verschillende tarieven, afhankelijk van het type mediation. Voor zakelijke mediation wordt een apart tarief in rekening gebracht. Meer weten over onze tarieven?

 

 

0497-845368

karin@stay-or-go.nl

Contact

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op.

9 + 6 =

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Deze worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen.

Contact

Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op.

3 + 14 =

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
Deze worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen.

karin@stay-or-go.nl